Denne hjemmeside er primært henvendt til lagets medlemmer samt de af medlemmerne, der tillige er medlemmer af bådelaget.

Damgårdsvejens Bådebrolag ejer og administrerer matr. nr. 10 x, 2 cx og 2 ro Bistrup og matr. nr. 8 u, Stavnsholt.

Her har vi adgang til at bygge og vedligeholde en bådebro med bådeplads ved Furesøen. På denne måde har lagets medlemmer og disses familier og husstande adgang til Furesøen i rekreativt øjemed, herunder at sejle på Furesøen og have bådeplads på den nævnte bro.

Det er lovligt at bade i søen – men det sker altid på eget ansvar. Læs hele information her (PDF).

Bådelaget er en forening under Bådebrolaget. Bådelagets formål er at eje og drive et eller flere motorfartøjer og stille disse til rådighed for Bådelagets medlemmer.

 

Joomla templates by a4joomla