Bådelaget er en forening under Bådebrolaget. Bådelagets formål er at eje og drive et eller flere motorfartøjer og stille disse til rådighed for Bådelagets medlemmer.