Udskriv

Damgårdsvejens Bådebrolag ejer og administrerer matr. nr. 10 x, 2 cx og 2 ro Bistrup og matr. nr. 8 u, Stavnsholt.

Her har vi adgang til at bygge og vedligeholde en bådebro med bådeplads ved Furesøen. På denne måde har lagets medlemmer og disses familier og husstande adgang til Furesøen i rekreativt øjemed, herunder at sejle på Furesøen og have bådeplads på den nævnte bro.

Det er lovligt at bade i søen – men det sker altid på eget ansvar. Læs hele information her (PDF).